Na fakturu s bankovním převodem (pouze státní instituce a banky), splatnost 14 dnů

Státním institucím a bankám dodáváme zboží na fakturu se splatností 14 dnů, případně se splatností dle domluvy. Faktura je součástí zásilky. Dlužná částka za dodané zboží a služby bude připsána na účet dodavatele nejpozději v den splatnosti faktury. V případě nedodržení této podmínky bude účtováno odběrateli penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den.