Multimédia učebnice slovníky

Většina produktů skladem,
objednávky vyřizujeme obratem,
nejlevnější ceny na trhu.

Úvodní strana   >>   Učebnice nejen pro samouky   >>   Angličtina   >>  Nepustil KOMPLET - Angličtina - učebnice AI/1, AI/2 + CD MP3 + dodatkyNepustil KOMPLET - Angličtina - učebnice AI/1, AI/2 + CD MP3 + dodatky
  Nepustil KOMPLET - Angličtina - učebnice AI/1, AI/2 + CD MP3 + dodatky   
Cena:  549,-Kč vč. DPH    
Běžná cena:   700,-Kč
Ušetříte:  151,-Kč (22%)
Cena bez DPH: 499,-Kč
DPH: 10%

Našli jste jinde lepší cenu? Po ověření se Vám pokusíme tento produkt nabídnout o 5% levněji.

Netradiční učebnice I/1 - Gramatika je vhodná pro ty, kteří mnohokrát s angličtinou začínali a nedostali se za přítomný čas. Učebnice je psána způsobem, který uspokojí samouka i člověka, který je odkázán na hodiny s lektorem.
Cvičení I/2 obsahuje dvojice anglických a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů, jakýchsi „gramatických brázd“. České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně anglickou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy. Všechna cvičení jsou nahrána na audio MP3 CD (cca 9 hodin poslechu). Drilová cvičení důsledně procvičují jevy vysvětlené v díle I/1 (3x učebnice, 1x MP3 audio CD).

Kategorie: Učebnice nejen pro samouky
Jazyk: angličtina
Úroveň: začátečníci, mírně pokročilí
Zaměření: gramatika, slovní zásoba, konverzace, poslech, výslovnost
Obsah: 3x učebnice, 1x MP3 audio CD
Záruka: 24 měsíců
Výrobce: Nepustilova jazyková škola, v.o.s.

Dostupnost: skladem do 5 pracovních dnů

Expedice: do 7 pracovních dnů

Česká pošta doručuje doporučené zásilky do 1-4 pracovních dnů.

Verze pro tiskPopis produktu Nepustil - Angličtina sada - učebnice AI/1, AI/2 + CD MP3 + dodatky
Vladimír Nepustil: Angličtina díl I/1 - Gramatika
Netradiční učebnice vhodná pro ty, kteří mnohokrát s jazykem začínali a nedostali se za přítomný čas. Podává přehledně a logicky celou základní gramatiku, ukazuje snadnost těch partií, které jsou mylně považovány za těžké, připravuje cílevědomě k četbě originálních textů a procvičuje důsledně věty, časy a struktury potřebné a frekventované v dialogu. Předvádí rozbor četby, aby už začátečník vychutnal své možnosti otevřené tímto zrychleným vstupem do anglického jazyka. Učebnice je psána způsobem, který uspokojí samouka i člověka, který je odkázán na hodiny s lektorem.

Vladimír Nepustil: Angličtina díl I/2 - Cvičení
Cvičení A I/2 obsahuje dvojice anglických a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů, jakýchsi „gramatických brázd“.
České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně anglickou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy. Všechna cvičení jsou nahrána na CD MP3 (1 ks).

M.Chocholatý, V.Rousková: Dodatky k učebnici AI/1
Přehledná brožurka obsahující přehled předložek místních i časových, užití infinitivů a gerundií a úvod do vedlejších vět.

CD MP3 A - cvičení I/2, (obsahuje audio A 1-10, cca 9 hodin poslechu)
Nahrávka obsahuje drilová cvičení k dílu Angličtina I/2 a odpovídá cca 9 hodinám poslechu. Přehrávání CD je možné ve všech audiopřehrávačích podporujících formát MP3 a v počítačích s programy podporujícími přehrávání formátu MP3.Popis metody
Vladimír Nepustil, autor metody

V letech 81 - 83 jsem vyvinul netradiční metodu výuky cizího jazyka. Je to metoda, která neslibuje zázračně rychlé naučení, nýbrž tak rychlý vstup, že další učení je zábavou. Této akcelerace dosahuje využitím psychologických zákonitostí - snaží se totiž imitovat proces vývoje jazyka u dítěte. Pro dítě jsou charakteristické tři souběžné procesy: pasivní, aktivní a integrační. Především

a) „malé děcko slyší všecko“ - je tu neustálé vnímání - tedy pasivní příjem - širokého spektra mluvené řeči;

b) dítě žvatlá - tedy stálým opakováním nejjednodušších prvků a struktur řeči si aktivně buduje předpoklady pro pozdější srozumitelné vyjadřování;

c) dítě si podvědomě mapuje gramatiku; tím je zajištěn vznik struktury, do níž se osvojené prvky ukládají.

U dospívajících a dospělých využívá tato metoda logického myšlení, což je jejich největší zbraň. Logické myšlení totiž dokáže uvedený integrační proces, tj. podvědomé mapování gramatiky, neuvěřitelně zkrátit, a to tak, že předvede tuto strukturu na vědomé úrovni a aktivním drilem ji převede z vědomí do podvědomí, kam vývojově patří. Díky takto zvládnuté struktuře se přejde na četbu originálních textů, což umožňuje onen široký pasivní záběr jazyka jako u dětí a zajistí styk s celým spektrem opravdového jazyka. Četba poskytuje nejen silnou motivaci, ale také materiál pro konverzaci, uvádí do stylistiky a zajišťuje nenásilný růst slovní zásoby bez biflování izolovaných slovíček.

Metoda se ujala v Brně ve druhé polovině osmdesátých let. V roce 1990 byla v Brně založena Nepustilova jazyková škola vyučující touto metodou, ve které jsou také školeni lektoři oprávnění touto metodou vyučovat. Za dobu své existence si škola díky kladným ohlasům ze strany posluchačů získala dobrou pověst nejen v brněnském regionu, nýbrž i v celé České republice. V roce 1988 vyšly první učebnice ve formě skript, v současné době jsou k dispozici nová, přepracovaná vydání učebnic němčiny a angličtiny, k oběma jazykům jsou nabízeny audio CD. Učebnice angličtiny byly převedeny do filmové verze jako videokurz. V roce 2001 vydala Nepustilova jazyková škola nová skripta němčiny pro úplné začátečníky a v roce 2002 nová skripta pro výuku francouzštiny. Pro milovníky počítačů vznikla úprava kurzu angličtiny touto metodou ve formě jednoho CD-ROM.Co je Nepustilova metoda?
Hana Kostovičová, Jazyky.com, středa, 31. ledna 2007

Tuto metodu výuky cizích jazyků vyvinul brněnský psycholog PhDr. Vladimír Nepustil. Základem je ucelené vysvětlení gramatiky pomocí tabulek v co nejkratším čase a její následné převedení do podvědomí pomocí drilových cvičení. Cílem výuky je co nejrychlejší „vstup“ studenta do jazyka, aby se mohlo pokračovat třetím krokem - četbou.

Koncepce metody
Metoda neslibuje zázračně rychlé naučení se jazyka, nýbrž rychlý vstup do něho a zvládnutí podstatných partií v co nejkratším čase. Pro tuto metodu je typické markantní zrychlení mezi 2. a 4. dnem výuky, kdy studenti "pochopí, že to, co jim dosavadní školství reprezentuje jako těžké a učí je až po mnoha měsících či letech studia, se ve skutečnosti dá pochopit, procvičit a ovládnout po několika hodinách".

1) Gramatika
Veškerá gramatika nutná pro danou úroveň se proto probírá hned v prvních hodinách, nikoli v celém průběhu semestru.

2) Dril
Následná drilová část se soustřeďuje na zafixování těchto poznatků do praktické řeči s důrazem na užívané vazby aplikovatelné v aktivním řečovém projevu.

3) Četba
Jakmile je zvládnuta gramatická struktura jazyka, pokračuje student čtením textů a rozšiřuje si tak nenásilným způsobem slovní zásobu. Student je četbou motivován k dalšímu rozšiřování slovní zásoby a studium ho baví. Jak varuje samotný tvůrce této metody pan Nepustil - „Kdo nečte, zabíjí všechno, co se naučil. Bez četby se tato metoda vsakuje do písku!“

Výuka
Stejně jako všechny drilové metody, i tato je ve velké míře závislá na osobnosti lektora a na jeho schopnosti udělat drilová cvičení pro studenty vzrušující a téměř adrenalinovou částí hodiny.

Student v žádném případě nesmí sedět znuděně v lavici a automaticky přeříkávat neznámá slovíčka. Naopak - drilové části Nepustilovy metody by měly být spíše soutěží na rychlost. Lektor řekne otázku nebo českou frázi a okamžitě ukáže na jednoho ze studentů. Ten tímto dostává možnost být rychlejší než všichni ostatní a říci odpověď jako první. Pokud této šance okamžitě nevyužije a neřekne správnou odpověď, řekne ji celá třída, přičemž každý mluví svým vlastním tempem.Co je metoda drilu?
Hana Kostovičová, čtvrtek, 31. srpna 2006

Některé jazykové školy nabízejí studentům kurzy založené na metodě drilu. V čem spočívá? Metoda drilu neboli cviku používá neustálého opakování probíraného jevu nebo správné odpovědi, dokud není v hlavě studenta zafixovaná natolik, že se stává automatickou - reflexem

Hodina drilu:
Po úvodním vysvětlení nového mluvnického jevu se informace z vědomí mají do podvědomí studenta dostat jejich neustálým a hlasitě přednášeným opakováním – tento způsob využívá základů a zkušeností audioorálních metod, využívaných mj. za druhé světové války v armádě Spojených států.

Klade se důraz na mluvené opakování s vyloučením mateřského jazyka tak dlouho, dokud student neodpovídá automaticky a bez přemýšlení.

Celá skupina posluchačů většinou hovoří najednou a nahlas, přičemž lektor udává společné tempo, které je většinou velmi svižné. Teprve při větší rychlosti opakování se totiž vytvářejí tzv. dynamické stereotypy - druh podmíněného reflexu, jenž vzniká na základě stereotypně se opakujících podnětů nebo pohybových situací v určitém sledu.

Probraná látka se poté prakticky prověří při překladech a při zjištění nedostatků se drilová část znovu opakuje, dokud nejsou odpovědi studentů bezchybné a automatické.

Při správném drilu by ovšem nemělo jít jen o "papouškování" po lektorovi, ale o tvůrčí činnost každého posluchače. Ten je nucen neustále držet krok s celou skupinou, měl by být stále soustředěn a připraven k odpovědi.

Slovíčka a vazby se učí v souvislostech a celých vazbách, není žádoucí pasivní znalost nabiflovaných izolovaných slovíček, které pak student není schopen aktivně použít ve větě.

Nevýhody:
Tato metoda samozřejmě nemusí vyhovovat všem. Pomáhá v případech, kdy student potřebuje vysvětlit a zažít především gramatickou strukturu jazyka a správné obraty. Pro tuto metodu je nutná osobní motivace, žák by měl studovat z vlastní iniciativy, jinak hrozí sklouznutí do kola „věčných začátečníků“.
Rychlá objednávka bez použití nákupního košíku


Objednávka: 1x Nepustil KOMPLET - Angličtina - učebnice AI/1, AI/2 + CD MP3 + dodatky za 549,-Kč včetně DPH

Jméno a příjmení, název firmy:
Ulice a č.p. resp. č. orientační:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Způsob dopravy:

Způsob platby:

Výsledná cena:
Zboží celkem: 549,-Kč
Doprava a platba:
Cena celkem:

Dostupnost zboží: skladem do 5 pracovních dnů      Vyřízení objednávky: do 7 pracovních dnů
 Souhlasím se zasíláním informací o nových produktech a o zvýhodněných cenách v tomto elektronickém obchodě. Informativní e-mail rozesíláme maximálně 1x za měsíc a příjem je možné kdykoliv ukončit. Zavazujeme se, že informace o zákaznících nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

  Stiskněte jednou a počkejte.
- ke každé objednávce daňový doklad - faktura
- není-li součástí zásilky záruční list, tak faktura slouží současně i jako záruční list

Související produkty
Angličtina - komplexní rychlokurs pro samouky
Jedinečný komplet učebnice, audionahrávek a interaktivního učitele zastoupeného počítačovým výukovým programem je určen začátečníkům až středně pokročilým. Komplet poskytuje důkladné osvěžení, utřídění, upevnění a rozvíjení znalostí angličtiny. Svého uživatele spolehlivě dovede až na úroveň pokročilý (2x audio CD, učebnice, 1x CD-ROM).     Více informací
Naše cena: 849,-Kč vč. DPH
Běžná cena: 999,-Kč
Angličtina - komplexní rychlokurs pro úplné začátečníky
Jedinečný komplet učebnice, audionahrávek a interaktivního učitele zastoupeného počítačovým výukovým programem je určen těm, kdo se s výukou angličtiny setkávají poprvé, případně dosud nedosáhli kýženého pokroku s jinými učebními materiály. Komplet poskytuje důkladný nácvik všech dovedností, které jsou třeba pro ovládnutí pevných základů prvního světového jazyka (3x audio CD, učebnice, 1x CD-ROM).     Více informací
Naše cena: 849,-Kč vč. DPH
Běžná cena: 999,-Kč
Nepustil KOMPLET - Angličtina - vedlejší věty učebnice AII/1 + CD MP3
Učebnice AII/1 je určena pro středně a více pokročilé. Kniha se věnuje problematice vedlejších vět a jiným složitějším partiím, např. infinitivu, gerundiu a participiu. Každá kapitola obsahuje praktické příklady k procvičování. Poslední část knihy obsahuje přehled nepravidelných sloves s četnými příklady. Všechna cvičení jsou nahrána na audio MP3 CD (cca 5 hodin poslechu).     Více informací
Naše cena: 399,-Kč vč. DPH
Běžná cena: 550,-Kč
Nepustil - Angličtina komplet - učebnice AI/1, AI/2, AII/1, dodatky + 2x CD MP3
Netradiční učebnice I/1 - Gramatika je vhodná pro ty, kteří mnohokrát s angličtinou začínali a nedostali se za přítomný čas. Učebnice je psána způsobem, který uspokojí samouka i člověka, který je odkázán na hodiny s lektorem.
Cvičení I/2 obsahuje dvojice anglických a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů, jakýchsi „gramatických brázd“. České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně anglickou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy. Drilová cvičení důsledně procvičují jevy vysvětlené v díle I/1.
Učebnice II/1 je určena pro středně a více pokročilé. Kniha se věnuje problematice vedlejších vět a jiným složitějším partiím, např. infinitivu, gerundiu a participiu. Každá kapitola obsahuje praktické příklady k procvičování. Poslední část knihy obsahuje přehled nepravidelných sloves s četnými příklady.
Všechna cvičení jsou nahrána na 2x audio CD MP3 (cca 14 hodin poslechu).     Více informací
Naše cena: 949,-Kč vč. DPH
Běžná cena: 1200,-Kč

Desatero: Proč nakupovat u nás?
Deset bodů pro zvýšení vaší důvěry
v bezrizikové nakupování v našem elektronickém obchodě
 1. Záruka nejnižších cen; všechny ceny včetně DPH; nejaktuálnější verze produktů
 2. Poštovné a balné ZDARMA nad 4000,-Kč
 3. Záruka 24 měsíců; záruka vrácení peněz
 4. Při nakupování žádná registrace; nezneužití vašich osobních dat
 5. Rychlé dodávky objednaného zboží
 6. Telefonická podpora NONSTOP
 7. Nejširší nabídka produktů v oboru vzdělávání a výuka jazyků pomocí multimédií
 8. Nejpodrobnější informace o nabízených produktech
 9. Jsme odborníci zaměřeni jen na oblast výuky jazyků pomocí internetu a multimédií
 10. Každý měsíc výrazný růst počtu zákazníků, na trhu jsme od února 2000
Více informací o jednotlivých bodechU všech produktů se snažíme nabízet bezkonkurenčně nejnižší ceny. Objevíte-li někde u některého výrobku nižší cenu, po ověření se Vám pokusíme nabídnout tento produkt ještě levněji.

Při nákupu dvou a více kusů další výrazné slevy. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.Naše nejlepší produkty

Lippy and Messy
Angličtina pro děti na DVD

Naučí Vaše děti anglicky myslet. Přes 220 minut na 4x DVD filmu.
Lippy and Messy - 1, 2, 3, ABC

Tell me More Francouzština
Tell me More Francouzština

Nejnovější verze na 3x DVD-ROM.
Interaktivní jazykový kurz

Anglický slovník Platinum
Anglický slovník Platinum

Nejobsáhlejší anglický slovník, jaký kdy byl u nás vytvořen.
Lingea Lexicon 5


Nejprodávanější za poslední měsíc

Všechny nejprodávanější produkty skladem.

U všech produktů se snažíme nabízet bezkonkurenčně nejnižší ceny. Objevíte-li někde u některého výrobku nižší cenu, po ověření se Vám pokusíme tento výrobek nabídnout ještě levněji.


Telefonická podpora

Dotazy a objednávky můžete telefonovat NONSTOP

image04

Volejte na pevnou nebo mobilní linku.

 • +420 272 732 183
 • +420 604 714 033
 • +420 721 461 154


NEWSLETTER

Mám zájem o zasílání informací o nových produktech a o zvýhodněných cenách v tomto jazykovém elektronickém obchodě. Informativní e-mail rozesíláme maximálně 1x za měsíc a příjem je možné kdykoliv ukončit. Zavazujeme se, že e-mailové adresy nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

E-mail:

Kategorie

              qlebsmvp
              Angličtina
              Němčina
              Francouzština
              Španělština
              Italština
              Ruština
              Čínština
              Japonština
              komplet

        Superlearning
              Magická angličtina
              Magická němčina
              Revoluční angličtina
              Revoluční němčina
              Magická edice komplet
              TAXUS Learning komplet

        Angličtina pro děti
              Výukové DVD filmy
              Výuka na počítači
              Anglické písničky
              Výuka poslechem

        Výuka poslechem
              Audio CD + MP3
                    Angličtina
                    Němčina
                    Francouzština
                    Španělština
                    Italština
                    Ruština
                    komplet
              Download audio MP3
              přehrávače

        Elektronické slovníky
              Dvojjazyčné
              4 až 5 jazyků
              Vícejazyčné

        Tištěné slovníky
              Angličtina
              Němčina
              Francouzština
              Španělština
              Italština
              Ruština

        Multimediální slovníky
              Angličtina
              Němčina
              Francouzština
              Španělština
              Italština
              Ruština
              Další jazyky
              komplet

        Překladače textů
              Angličtina
              Němčina
              Francouzština
              Španělština
              Italština
              Ruština
              Další jazyky
              komplet

        Učebnice nejen pro samouky
              Angličtina
              Němčina
              Francouzština
              Španělština
              Italština
              Ruština
              Portugalština
              komplet

        Jazykové zkoušky
              FCE
              TOEFL

        Výukový software pro PDA
              Angličtina
              Němčina
              Francouzština
              Španělština
              Italština
              Ruština

        Počítačové programy
              Diktáty
              SCIO
              Pravopis

        Videokurzy

        Psychowalkmany

        Videoškolení Iva Tomana
              Marketingová psychologie

        Knihy Iva Tomana

        Elektro
              Čtečky elektronických knih
              Tablety
              MP3 přehrávače

        BAZAR - produkty se slevou
Nejvhodnější produkt

image05
Napište nám. Pokusíme se Vám vybrat nejvhodnější produkt podle Vašich požadavků.


Novinky

4.1.2016

Sleva 25% na všechny kurzy LANDI.

4.1.2016

Výrazné snížení cen angličtiny na MP3 - kategorie Výuka poslechem - Download audio MP3.

4.1.2016

Skladem videokurzy LANDI se slevou 25% - Adobe Photoshop, MS Office a Vytváříme web v HTML/CSS - kategorie Videokurzy.

4.1.2016

BAZAR - poškozené nebo použité produkty s výraznou slevou.